Vi har vore der: Møtt førstelinja, rapportert frå heimeskule, heimekontor og bedrifter, snakka med dei som blei sjuke, følgt utbrot og jubla over vaksinering

foto