Ser det som gunstigst å bygge basseng i samarbeid med private aktørar

foto