Har fått inn over 500 underskrifter til støtte for å bevare middag og nattevakt

foto