I forbindelse med utsendinga av faktura fra NoMil for renovasjonsavgift for 2. halvår av 2012, er beløpet som gjeld Vågsøy kommune sin andel for høgt, opplyser Vågsøy kommune på sine egne heimesider.

Her er vedtaket gjort av Vågsøy kommunestyre 20. juni 2012 i K-sak 037/12 økonomimelding I 2012 knyttet til renovasjonsavgifta:

Renovasjon:

Med bakgrunn i oppdaterte berekningar justeras tilleggsgebyr renovasjon for 2012 til kr. 660,-inkludert meirverdiavgift pr abonnent. Det faktureras lavere gebyr andre halvår slik at samlet gebyr for 2012 blir kr. 660,- inkludert meirverdiavgift.

Opprinneleg tilleggsgebyr for heile 2012 var kr. 900,- inkl mva. Det blei i vedtaket redusert med kr. 240,- til kr. 660,- inkl mva. Kroner 450,- inkl mva blei fakturert 1.halvår 2012, gjenståande beløp som skulle ha vært fakturert for 2.halvår 2012 var altså kr. 210,- inkl mva.

Ved ein inkurie er det blitt fakturert kr. 450,- inkl mva for 2.halvår, altså kr. 240,- inkl mva for mykje.

Kommunen beklager dette og opplyser om at for mykje innbetalt avgift i 2012 vil bli kreditert (trekt i frå) på faktura frå NOMIL som gjeld renovasjonsavgift 1.halvår 2013.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende