Gler seg til å ta over drifta og sikre det populære tilbodet