Realiteten er så brutal, når en ser på overskridelsene, sier Holvik.

Han sa i formannskapet at slik den politiske situasjonen er i Vågsøy kommune, har en ikke fått viktige vedtak gjennom, og nå betaler en prisen.

- Det er nødvendig med et brukbart samarbeid mellom administrasjon og politikere. Vi kan ikke ha politikere med kjepphester som bare sier nei, nei. Hadde vi lagt ned skoler, så hadde vi nå sett ei stor forbedring på kostnadssida, sa Holvik.

- Vi hadde de såkalte skolekameratene (Sp, SV, Rødt, Frp og Bryggjalista, journ. anm) som var i flertall og gikk imot alt. Om de begynner på samme måten igjen, så har vi et problem. De har stoppa strukturendringer før, der det er et sparepotensiale. Men jeg har ikke sett at de har kommet med andre forslag som kan gi slike innsparinger, sa Holvik etter møtet.

Les mer om kommuneøkonomien i Vågsøy i papirutgaven mandag 21. juni.