– Det er ei fin moglegheit til å bli betre kjent med elevar frå dei andre skulane

foto