– Jeg ser på det som mer nærliggende å gjenåpne de skolene (Bryggja og Holvik) enn å legge ned skoler i Flora, sier Jacob Nødseth (Samlingslista).

Flora-politikeren har de siste ukene vært med å forhandle frem en intensjonsavtale for en sammenslåing med Vågsøy. I høst var han en del av flertallet i Flora bystyre som sa nei til å legge ned skoler i kommunen, selv om tre skoler har færre enn 20 elever (se oversikt nederst i saken). Samtidig har Vågsøy-politikerne gjort budsjettvedtak som innebærer at Bryggja og Holvik skular skal legges ned høsten 2018. Begge skolene har i år over 40 elever.

– Jeg hadde ikke stemt for å legge ned de to skolene og synes det vedtaket har fremstått som underlig. Skolene har helt klart et elevtall som gjør at de burde være bærekraftige, mener Jacob Nødseth.

– Jeg hadde helst sett for meg at de ventet med å legge ned skolene i Vågsøy til kommunesammenslåingen var et faktum.

– Vi må ha et like godt tjenestetilbud i tidligere Vågsøy som i tidligere Flora, og da må også ungene i Vågsøy ha muligheten til å gå på skole i sitt nærmiljø.

Bryggja har søkt om flytting til Eid kommune i kjølvannet av skolenedleggelsen, men Djuvik mener Kinn kommune er skoleforkjempernes fremste håp.

– Med den skolestrukturkulturen Flora har i forhold til Vågsøy og Eid så mener jeg at en kystkommune er Bryggjas absolutt sterkeste kort for å kunne gjenopprette skolen.

Kulturen han sikter til holder Steinhovden, Torvmyrane og Solheim skule åpne til tross for at det i år kun er 47 elever fordelt på de tre skolene. Det er henholdsvis 12, 20 og 22 kilometer fra grendaskolene til nye Eikefjord barne- og ungdomsskole. Den har 146 elever, men er dimensjonert for over 200.

Kommuneledelsen foreslo i fjor å flytte Solheim-elevene til Brandsøy skule og Steinhovden-elevene til Eikefjord, men fikk ikke støtte for forslaget. Noen ny skolestrukturdebatt blir det neppe i Flora før 2019.

– Det er en politisk ikke-sak i inneværende periode, sier kommunalsjef for oppvekst i Flora kommune, Anders Moen.

I Nordalsfjord nordøst i Flora lever imidlertid Solheim skule på nåde. Skolen har nå ti elever og er ikke antallet økt til minimum tolv i desember 2018 legges skolen ned fra høsten 2019.

– Så lenge foreldrene mener det er faglig ansvarlig for elevene, og de så sterkt ønsker å beholde skolen, så skal de ha muligheten til å få bygda på fote igjen. Men på lang sikt kan vi ikke ha en skole med så få elever, mener Jacob Nødseth.

– Det er så få elever på Solheim skule at vi er blant dem som har tatt til orde for at det ikke er undervisnings- eller miljømessig forsvarlig å opprettholde skolen, sier Høyres gruppeleder Hanne Husebø Kristensen, som forklarer at de også mener Steinhovden skule sin fremtid bør vurderes:

– Det er fordi der er så få elever og fordi vi har bygget en ny stor skole i Eikefjord som ligger nært.

Høyre-politikeren ser ikke for seg at et eventuelt nytt bystyre/kommunestyre i Kinn vil gjenåpne skoler som legges ned før sammenslåingen i 2020.

– Jeg tenker at det skal mye til for at man revurderer de vurderingene som er gjort, sier Husebø Kristensen.