– Eitt halvt år før nye Kinn kommune er eit faktum, er det mykje som er uklart

foto