I dag bestemmer politikarane seg for om dei vil støtte MMR