– Det blir eit fantastisk arrangement! Det å få heidre folk som legg ned ein innsats under eit slikt show er stas, seier Wenche Myhre, som er rådgivar i Sparebanken Vest Måløy.

Konseptet Hjertebank går ut på at ein som lag eller organisasjon i Vågsøy og Selje kan bli med i konkurransen om å vinne pengar.

– Vi har ein ekstern jury som er sett saman av fire personar med peiling på det som skjer i kommunane. To menn og to kvinner frå Selje og Vågsøy skal velje ut mellom fire og åtte kandidatar, og fordele midlane, forklarar Myhre.

Hjertebank-prosjektet har blitt arrangert i fleire år i regi av Sparebanken Vest. Dette er likevel første gong det skjer i Vågsøy, og dei tilsette ved måløykontoret har ikkje tenkt å spare på krutet når showet går av stabelen 5. oktober i Samfunnshallen i Deknepollen.

– Vi skal lage ein skikkeleg folkefest, og til no er stjerneskotet Halie klar for å opptre i Måløy, fortel Myhre og legg til at billettane til arrangementet er gratis.

– Dette passar for heile familien og folk i alle aldrar. Vi har plass til rundt 800 personar på showet, og det blir første mann til mølla! understrekar ho.

– Halie er Noregs nye stjerne. Ho er på veg opp og er særleg ettertrakta i festival-Norge, så vi er utruleg glade for å ha landa ho, seier Myhre.

I tillegg skal lokale artistar få sette sitt preg på kvelden, men kven dette blir er ikkje bestemt endå.

– Vi jobbar framleis med å lande lokale artistar, i tillegg til fleire nasjonale, fortel ho.

Myhre og kollegaene synest det er kjekt å få stå i bresjen for dette spesielle arrangementet.

– Det er berre heilt fantastisk å få lov til å vere med å utvikle plassen vår. Vi har jobba på for å få arrangere det for Vågsøy og Selje, seier ho, og håpar at folk nyttar seg av sjansen.

– Lag og organisasjonar kan melde seg på sjølve, men ein kan òg nominere kandidatar eller prosjekt ein synest fortener det, forklarar Myhre, og oppmodar folk til å nominere andre før fristen 28. august.

– All informasjon om korleis ein kan nominere finn ein på nettsidene våre. Det skjer mykje spennande rundt om og folk er flinke, så her får juryen ei utfordring, smiler Myhre.