Sa ja til like sals- og skjenketider i heile kommunen

foto