Melby: Truleg ikkje aktuelt med ei ny, nasjonal stenging av skular og barnehagar

foto