– Norge har vore flinke på oppdrett av laks, så kvifor skal vi ikkje bli gode på torsk?

foto