Skulane opplever ein liten nedgang i søking til vidaregåande opplæring