Usikre på om det er strategisk smart å selge unna tomta til båtlaget

foto