Har teoriar om kva som kan ha skjedd, men har enno ikkje fått avhøyrt den andre sjåføren