Meiner det er sju grunnar til at eit senter for yrkesfag bør ligge akkurat her