Søndag 5. november markeres allehelgen i kirker over hele landet, med mer enn tusen arrangementer.

Gjennom minnegudstjenester, åpne kirker, samtaler og lystenning ønsker kirken å gi rom for sorg, savn og minner – og alle andre følelser som kan komme på en slik dag.

Mange steder er det tradisjon for å lese opp alle navnene på de som har gått bort det siste året.

Hver sorg er unik, og alle sørger på sin måte. Det finnes mange ulike måter å markere allehelgen på, mener Den norske kirke.

– I kirken er det rom for deg, for din sorg og ditt savn, sier Olav Fykse Tveit som er den ledende biskopen i Den norske kirke.

Mange setter pris på kirkens arbeid for mennesker i sorg: Åtte av ti medlemmer mener at kirken er samfunnsnyttig når den støtter mennesker i sorg.