Fryktar der ikkje er stein til alle: – Vi må vite om vi får stein før vi går vidare. Viss ikkje kastar vi pengar på sjøen

foto