Vil ha svar på om det finnes en strategi for å holde offentlige bygg i drift under en krise

foto