Oppdaget at det ikke er nok skipstunnelstein til alle: Nå skal de se nøye på nytteverdien i alle prosjekt