Havforskarane gir varsamt kvoteråd for tobis

foto