– Den vil få eit heilt nytt design, og er basert på ein ny idé samanlikna med det vi har i dag, seier dagleg leiar Idar Martin Refsnes.

Sjølv om den skil seg frå tidlegare generasjonar, held Saga fast på halvplanerskroget

Det er Båtmagasinet som skriv om at bedrifta satsar 10 millionar kroner på utviklinga av det som blir ein walkaround-båt med dører på begge sider.