Har spelt inn fleire stopp på denne kaia gong på gong – no håper kommunen å bli høyrd

foto