Endra til digitalt møte fordi mange var uroa for om dei kunne møte eller ikkje

foto