– Vi har vore klare på at vi ikkje ønsker vindkraftverket velkomen

foto