– Det er uvanleg stor interesse for ei stilling som kanskje aldri blir lyst ut

foto