Med stein fra skipstunnelen vil Lars utvikle et industriområde på 35 mål

foto