«Storindustrien som står for utsleppa må stillast til ansvar, slik at truverdigheita til klimatiltaka held fram»

foto