– I periodar har vi innfridd, men vi har også sett at vi ikkje er gode nok

foto