Formannskapet vil fortsette arbeidet med nytt rådhus på tross av kommunedirektørens anbefaling om å avslutte

foto