Busskonflikten er løst, partene er enige og snart ruller bussene igjen

foto