– Ikke bare en av de største kontraktene, men også den siste

foto