Ved målestasjonen til Elkem Bremanger var det målt lite nedbør i mai, melder svelgen.no.

I Svelgen kom det 94,3 millimeter nedbør i mai, medan normalen for månaden er 110 mm.

11 døgn var utan nedbør. 26 millimeter var høgste døgnverdi i denne månaden.

I løpet av dei 5 første månadene har det kome 640,7 millimeter nedbør i Svelgen, medan normalen for same periode er 837 millimeter.