Stiller spørsmål om ordninga: – Fungerer innkjøpa etter vedtatt strategi?