Havforskingsinstituttet med kvoteråd for brisling i fjordane