To vil «ta pulsen på Nordfjord»: Sjå kven som har søkt

foto