Feil på høgspent i tunnelen kan ta seks veker å fikse

foto