Pressa ministeren: – Einaste måten å få vite kva skipstunnelen kjem til å koste er å få den ut på anbod

foto