Denne kommunen er spådd størst folketalsnedgang i sitt fylke dei neste 15 åra