Høgt alkoholforbruk i mai – men stort fleirtal ønsker fleire alkoholfrie arenaer

foto