Ambulanse på veg til oppdrag kom over ulykka og melde frå

foto