Kommunedirektørstillinga blir truleg ikkje lyst ut før delingsspørsmålet er avklart

foto