Bygger stort slakte- og produksjonsanlegg – skal gi jobb til mellom 60 og 100

foto