Eit splitta eldreråd vil framleis ha Kinn og oppmodar om å oppføre seg som folk i debatten

foto