Plansjefen mener bygda er «helt eksepsjonell» og ønsker spleiselag for å sikre stor veiutbygging

foto