Vingar på dei nye skroga skal gjere nybygga rolegare i sjøen

foto