Åpner opp for fritak fra eiendomsskatt for dem som tjener minst