Kom over i motsett køyrefelt og krasja inn i møtande bil